Wat Zingt Daar?
Start Het boek De auteurs Verkoopadressen Recensies

Boek
+
CD

Auteurs:

Dick de Vos & Luc de Meersman

Pagina's:

176

Formaat:

22,5 x 15,5 cm

Uitvoering:

genaaid/gebrocheerd, full-color

Uitgever:

KNNV Uitgeverij

Prijs:

Ä 24,95

ISBN:

90 5011 195 5
   

Tekeningen:

Theo van Schie

 

 

Speelduur Cd:

79 minuten en 34 seconden

Productie Cd:

Meeuwsen Natuurgeluiden

Lees de flaptekst

 

Eeste druk

September 2005        

Tweede druk

Mei 2006        

Derde druk

Juli 2007        

Vierde druk

Augustus 2008        
 

Wat Zingt Daar? behandelt zowel de roep als de zang van ruim 100 vogelsoorten. Aan de orde komen zangvogels, duiven, uilen, spechten, roerdomp, houtsnip, kwartel, fazant, patrijs en kwartelkoning. Op de Cd vindt u niet alleen de zang, maar ook de veel gehoorde roepjes. Wat Zingt Daar? begint met een inleiding over waarom vogels zingen, de invloed van weer en wind, etc. Daarna komt een aantal hoofdstukken die u op weg helpen bij het op naam brengen van een geluid.

 
Roep en roepvariaties zeer kort -> roepsleutel Met behulp van een zoeksleutel kunt u een geluid dat u hoort of heeft gehoord koppelen aan een vogelsoort.

Het zoeken begint bij de hoofdsleutel, zoals hier links afgebeeld. Daarmee worden de vogelgeluiden in hoofdgroepen ingedeeld. Bij elke groep wordt een soort vermeld die binnen die groep valt.

roepherhalingen en roepvariaties kraaien
Strofenzang
Pauze-strofe-pauze-
strofe-enz.
niet vocaal roffels spechten
herhaalde identieke motieven motiefzang koolmees
eenzelfde strofe wordt steeds herhaald identieke strofen vink
lichte verschillen tussen de strofen halfvrije strofen gekraagde roodstaart
telkens een andere strofe vrije strofen merel
Continuzang monotone ratels en trillers snor
korte, onduidelijke pauzes groenling
goede, gevarieerde zang veldleeuwerik
       

Elke groep kent zijn eigen deelsleutel. In dit geval zijn de identieke strofenzangers in een figuur gezet. Op de assen van de figuur staan toonhoogte en lengte van de strofe. Hoe hoger de zang van de vogel des te hoger hij in de figuur staat. Hoe langer elke strofe duurt des te meer naar rechts de soort staat. Hoe groter en vetter de soort staat afgebeeld des te algemener hij is.
Bij elk diagram staan extra aanwijzingen om een soort op naam te kunnen brengen.

Een groot deel van Wat Zingt Daar? bestaat uit soortbeschrijvingen waarin elke soort uitgebreid wordt besproken. Die kunt u bijvoorbeeld gebruiken als controle op uw determinatie via de zoeksleutel.

Links ziet u een voorbeeld van twee soortbeschrijvingen. De tekst van de soortbeschrijving bevat een aantal vaste onderdelen. U vindt beschrijvingen van de roep, de zang, de zangpost, waar en wanneer de soort voorkomt en met welke soorten hij te verwarren is.

Naast de tekst worden verschillende figuren gebruikt om u van aanvullende informatie te voorzien. Hieronder ziet u voorbeelden van die figuren met uitleg.

Een tijdbalk vertelt u wanneer de soort in Nederland en BelgiŽ kan worden aangetroffen.

Een cirkel vertelt u op welk tijdstip van de dag de soort kan worden gehoord. Met verschillende kleuren wordt de zangintensiteit aangegeven. Het zal u wellicht verrassen dat naast de nachtegaal en de bosuil nog tal van andere soorten 's nachts actief is, zoals bijvoorbeeld de sprinkhaanzanger.

Het sonogram is niets anders dan een soort notenbalk. In het boek vindt u daarover meer uitleg. In het sonogram treft u ook aan hoe de zang klinkt in menselijke klanken (transcripties). Linksonder in het sonogram staat van welk deel op de Cd het sonogram is gemaakt. U kunt dus precies meeluisteren.

De Cd bij het boek bevat geluiden van alle in het boek beschreven soorten. Hij is speciaal voor dit boek samengesteld uit recente, in veel gevallen niet eerder uitgegeven, geluidsfragmenten. Naast de zang vindt u op deze Cd veel gehoorde roepjes.